ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 121 & ΠΑΣΒΑΓΚΑ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Τ.Κ. 19005

Tηλέφωνο: +30 22940 91161

Fax : +30 22940 95206

E-mail: ypodomon@gmail.com

 

Στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας είναι η ανάληψη και η κατασκευή Δημοσίων Έργων καθώς επίσης η κατασκευή και εκμετάλλευση Κτιριακών Ιδιωτικών Έργων.

Η Εταιρεία μας από την ίδρυση της, προσφέρει στους πελάτες της έναν συνδυασμό αξιών , μεταξύ των οποίων οι πιο σημαντικές είναι η συγκέντρωση  στις ανάγκες τους και η προσήλωση ποιοτικές κατασκευαστικές υπηρεσίες. 

Βασική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε άριστη ποιότητα κατασκευής,συνδυασμένη με το ελάχιστο κόστος και σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την αδιάλειπτη συνεργασία αρχιτεκτόνων, ιδιοκτητών και λοιπών μελετητών ώστε να καταστεί εφικτή μια σε βάθος εκτίμηση των αναγκών του έργου και να συνταχθεί ένα σχέδιο εκτέλεσης, η τήρηση του οποίου θα οδηγήσει στην ικανοποίηση τόσο των προδιαγραφών ποιότητας όσο και του προυπολογισμού.

Εκτελούμε όλα τα έργα μας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης ενώ συγχρόνως παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στις αρχές ασφαλείας εργαζομένων και επισκεπτών.